banner-2-subpage

Controling

Raportowanie zarządcze

Oferujemy:

 • Stworzenie kompleksowego raportu zarządczego dostosowanego do specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę,
 • Okresowe sporządzanie na potrzeby Właścicieli spółki analizy zarządczej przez doświadczonego kontrolera wraz z comiesięcznym omówieniem wyników firmy,
 • Wsparcie klienta w procesie zarządzania płynnością finansową poprzez dostarczenie narzędzi analitycznych pozwalających w prosty sposób zarządzać cash flow spółki.
Podstrona controling

Controling finansowy

Oferujemy:

 • Opracowanie mechanizmów wewnętrznych w zakresie okresowej weryfikacji kosztów ponoszonych przez spółkę oraz marżowości realizowanych projektów.
 • Wykonywanie analiz według wzorców własnych klienta (raportowanie na rzecz centrali zagranicznych).
 • Przeprowadzanie kontroli realizacji oraz analiza odchyleń przyjętych budżetów.

Audyt finansowo-księgowy

Oferujemy:

 • Przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości prowadzenia w danym podmiocie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej.
 • Wsparcie w rozwiązywaniu wykrytych w trakcie audytu problemów księgowych i podatkowych.
 • Identyfikacja ryzyk prowadzanej przez klienta działalności gospodarczej.
 • Usprawnienie procesów biznesowych zachodzących wewnątrz firmy (obieg dokumentacji finansowej, akceptacja kosztów itp.).

Rejestracja działalności gospodarczej

Oferujemy:

 • Wsparcie w wyborze najkorzystniejszej dla klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka prawa handlowego).
 • Pomoc w wyborze najbardziej optymalnego sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym.
 • Przygotowanie formularzy rejestracyjnych firmę w CEIDG lub Krajowym Rejestrze Sądowym w zależności od formy prawnej wybranej przez klienta.
 • Rejestrację podmiotu w Urzędzie Skarbowym (w tym przygotowanie dokumentacji na potrzeby rejestracji klienta do VATu).

Pozostałe usługi

Posiadamy szerokie kompetencje z zakresu księgowości, controlingu i zarządzania finansami firmy. Jeżeli potrzebujesz Naszego wsparcia w tych obszarach prosimy o kontakt w celu określenia zakresu dodatkowej obsługi Twojej firmy.

Kontakt

Cennik

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem, a ich wysokość zależy od:

 • rodzaju prowadzonej ewidencji (np. księgi handlowe, KPiR, ryczałt),
 • ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu,
 • dodatkowych oczekiwań klientów.

Raport cash flow

od 250 zł

Raport zarządczy

od 1000 zł

Pozostałe usługi

do uzgodnienia

*Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

Dyplomy i certyfikaty

Jesteśmy zespołem specjalistów, który wciąż się rozwija. Nasi księgowi legitymują się obszerną wiedzą i szerokimi umiejętnościami z zakresu księgowości i controlingu, co potwierdzają:

 • certyfikaty księgowe nadane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu „Rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw”,
 • ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu „Rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw”,
 • certyfikaty ukończonych kursów księgowości I i II stopnia „Samodzielny Księgowy na księgach handlowych”.