banner-2-subpage

Księgowość

O nas

 • FinCare tworzy zespół specjalistów-praktyków z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze księgowości, finansów, controlingu, audytu, kadr i płac oraz raportowania zarządczego.
 • Mamy doświadczenie w obsłudze mikro, małych i średnich firm działających w różnych branżach (marketingowej, finansowej, handlowej, budowlanej, poligraficznej i innych).
 • Specjalizujemy się w prowadzeniu zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również spółek kapitałowych, osobowych oraz fundacji, stowarzyszeń, oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw i innych organizacji.
 • Nasi specjaliści posiadają ugruntowaną wiedzę zdobytą w trakcie kierunkowych studiów magisterskich oraz podyplomowych ukończonych na renomowanych państwowych uczelniach publicznych.
 • Legitymujemy się licencjami wydanymi przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Posiadamy ubezpieczenie OC wykupione w renomowanej firmie ubezpieczeniowej (PZU), które zapewnia komfort i bezpieczeństwo Naszym klientom.

Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy. Gwarantujemy wysoki poziom usług przy konkurencyjnym poziomie kosztów obsługi.

Podstrona ksiegowość

Księgi Handlowe

Oferujemy:

 • Prowadzenie pełnej księgowości spółki oraz wymaganych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przygotowanie polityki rachunkowości.
 • Sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji oraz raportów podatkowych (VAT, CIT, PIT, JPK itp.).
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.
 • Bieżące monitorowanie rozliczeń klienta z kontrahentami (windykacja należności, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald).
 • Wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klienta.
 • Obsługa panelu bankowego klienta (generowanie wyciągów, wprowadzenie płatności do panelu bankowego).
 • Reprezentacja klienta w kontakcie z Urzędami.
 • Przygotowywanie i składanie dokumentów związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Krajowym Rejestrze Sadowym, Urzędzie Skarbowym oraz ZUS-ie.
 • Sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, NBP i innych organów administracji publicznej.
 • Przygotowanie raportów wewnętrznych na potrzeby klienta
 • Opiekę dedykowanego dla Państwa firmy doświadczonego księgowego.

Księga Przychodów i Rozchodów.

Oferujemy:

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz wymaganych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji oraz raportów podatkowych (VAT, JPK itp.).
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych (PIT).
 • Wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klienta.
 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników oraz właścicieli firmy.
 • Reprezentacja klienta w kontakcie z Urzędami.
 • Przygotowywanie i składanie dokumentów związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w CEIDG, Urzędzie Skarbowym oraz ZUS-ie.
 • Przygotowanie raportów wewnętrznych na potrzeby klienta.
 • Opiekę dedykowanego dla Państwa firmy doświadczonego księgowego.

Rejestracja działalności gospodarczej

Oferujemy:

 • Wsparcie w wyborze najkorzystniejszej dla klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka prawa handlowego).
 • Pomoc w wyborze najbardziej optymalnego sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym.
 • Przygotowanie formularzy rejestracyjnych firmę w CEIDG lub Krajowym Rejestrze Sądowym w zależności od formy prawnej wybranej przez klienta.
 • Rejestrację podmiotu w Urzędzie Skarbowym (w tym przygotowanie dokumentacji na potrzeby rejestracji klienta do VATu).

Rejestracja spółek prawa handlowego

Oferujemy:

 • Wsparcie w wyborze najkorzystniejszej dla klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka prawa handlowego).
 • Pomoc w wyborze najbardziej optymalnego sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym.
 • Przygotowanie formularzy rejestracyjnych firmę w CEIDG lub Krajowym Rejestrze Sądowym w zależności od formy prawnej wybranej przez klienta.
 • Rejestrację podmiotu w Urzędzie Skarbowym (w tym przygotowanie dokumentacji na potrzeby rejestracji klienta do VATu).

Kadry i płace

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac (pay-roll), w szczególności:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji kadrowej tj. umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników.
 • Sporządzanie list płac.
 • Wyliczanie należnych składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy wraz ze sporządzaniem i przekazywaniem wymaganych prawem deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń BHP.
 • Opracowanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów.
 • Przygotowanie raportów wewnętrznych na potrzeby klienta.

Pozostałe usługi

Oferujemy:

 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych oraz księgowych.
 • Przygotowywanie danych na potrzeby umów kredytowych i leasingowych.
 • Opracowywanie dedykowanych dla danej firmy raportów zarządczych.
 • Wykonywanie analiz według wzorców własnych klienta (raportowanie na rzecz centrali zagranicznych).
 • Controling finansowy. Wsparcie w procesie zarządzania płynnością finansową spółki. Weryfikacja ponoszonych kosztów.
 • Obsługa kontroli przeprowadzanych przez instytucje państwowe.
 • Pomoc w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klienta.
 • Obsługa panelu bankowego klienta (generowanie wyciągów, wprowadzenie płatności do panelu bankowego).
 • Działania windykacyjne, przygotowywanie wezwań do zapłaty, uzgadnianie sald z kontrahentami.
 • Przygotowanie dokumentacji w zakresie wystąpienia przez klienta o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Cennik

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem, a ich wysokość zależy od:

 • rodzaju prowadzonej ewidencji (np. księgi handlowe, KPiR, ryczałt),
 • ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu,
 • dodatkowych oczekiwań klientów.

Ryczałt

od 150 zł

Kadry i płace

35 zł/pracownik

KPiR

od 200 zł

Księgi handlowe

od 500 zł

Rejestracja spółki

od 500 zł

Rejestracja działalności

od 200 zł

*Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

fincare-promocja

PROMOCJA

DLA NASZYCH NOWYCH KLIENTÓW

Rabat w wysokości 50% standardowego kosztu obsługi
przez pierwsze 3 miesiące.

ZAPRASZAMY !!!

Dyplomy i certyfikaty

Jesteśmy zespołem specjalistów, który wciąż się rozwija. Nasi księgowi legitymują się obszerną wiedzą i szerokimi umiejętnościami z zakresu księgowości i controlingu, co potwierdzają:

 • certyfikaty księgowe nadane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu „Rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw”,
 • ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu „Rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw”,
 • certyfikaty ukończonych kursów księgowości I i II stopnia „Samodzielny Księgowy na księgach handlowych”.

Informacje ogólne

Odbiór dokumentów:

Dokumenty odbieramy bezpośrednio z siedziby Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zasięg terytorialny:

Swoim obszarem działania obejmujemy całą Warszawę orazokoliczne miejscowości.

Oprogramowanie:

Pracujemy na profesjonalnym i nowoczesnym oprogramowaniu księgowym firmy Sage Symfonia 2.0. W razie potrzeby dopuszczamy również zdalne prowadzenie ksiąg rachunkowych na oprogramowaniu należącym do klienta.